Collectifs

MAISON UTMB Lieu: Chamonix Mont-Blanc Date: 2020-2021 Surface: 420
RESIDENCE A CHAMONIX Lieu: Chamonix Mont-Blanc Date: 2016 Surface: 850 m2
RESIDENCE GRAND PARADIS A CHAMONIX MONT BLANC Lieu: Chamonix Mont-Blanc Date: 2015 - 2016 Surface: 1920 m2
RESIDENCE LA JONCTION AUX PELERINS Lieu: Les Pèlerins – Chamonix Mont-Blanc Date: 2015 Surface: 550m2
RESIDENCE LA BOSSONADE Lieu: Les Bossons – Chamonix Mont-Blanc Date: 2012 Surface: 760 m2